V

За нас

“ОДИТ ЦЕНТЪР ВАРНА” ООД е компания, регистрирана през месец юни 2008 година в гр.Варна и се представлява от дипломираните експерт-счетоводители Анелия Люцканова и Мартина Колева. От 2008 г. до 2020 година нашата компания извършва независим финансов одит, а понастоящем основният предмет на дейност включва широка гама от консултантски услуги в областта на счетоводството, финансите и данъчното облагане.


Цели и мисия

 • Нашият бизнес е да служим на бизнеса. Нашите знания и опит означават, че ние говорим на езика на бизнеса.
 • Нашият подход се базира на взаимно доверие и партньорство – това е в центъра на нашия етичен кодекс.
 • Ние вярваме, че нашите съвети осигуряват перспектива за бизнеса на нашите клиенти, добавяйки нещо повече към това, което те могат да направят сами за себе си.
 • Това, което наистина отличава една професионална услуга от друга, е способността и да превърне перспективата в резултат. Нашите съвети помагат на клиентите ни да станат по-добри в това, което правят. Перспектива също така означава поглед напред, а не само взиране в миналото.
 • Ние се стремим постоянно да поддържаме професионален и ефективен подход и най-високи стандарти за качество при обслужване на клиентите си.
 • В Одит Център Варна, ние сме решени да бъдем водеща консултантска компания, която постоянно надхвърля очакванията на тези, на които държи най-много – своите клиенти. Поставяйки това като наша водеща цел, ние разработваме специфичен и индивидуален подход към услугите, които предоставяме на нашите клиенти.

Услуги

Знанията, уменията и опита в областта на финансите, данъците и счетоводството, които нашето дружество притежава, дава възможност за предоставяне на висококачествени услуги, основани на най-прецизното познаване и тълкуване на нормативните актове, както и прилагането на най-добрата европейска практика. Нашите специалисти и партньорите, с които работим съвместно познават отлично Международните стандарти за финансови отчети и Националното счетоводно законодателство, както и възможностите за най-доброто им прилагане в условията на националната икономика.

“Одит Център Варна” ООД е консултантска компания, която предлага следните услуги:

 • Изготвяне на междинни и годишни финансови отчети съгласно МСФО и НСС
 • Изготвяне на консолидирани финансови отчети
 • Преглед и оценка на счетоводните и вътрешно контролните системи
 • Текущо водене на счетоводство
 • Консултации във връзка с изготвяне и прилагане на подходяща счетоводна политика и подбор на счетоводен персонал
 • Консултации по прилагане на международни спогодби за избягване на двойно данъчно облагане
 • Предоставяне на данъчно-правни консултации, данъчно планиране и оптимизиране на финансите на търговските дружества
 • Консултантска помощ при годишното счетоводно приключване и изготвянето на междинни и годишни финансови отчети.
 • Извършване на пълни правни, финансови, данъчни и счетоводни проучвания при покупка на търговски дружества.
 • Консултиране в областта на преструктурирането на търговски дружества.

Водещите принципи на нашата одиторска методология са следните:

 • - независимост, почтеност и обективност;
 • - професионална компетентност и надлежно внимание;
 • - конфиденциалност;
 • - професионално-етично отношение към клиента.

Клиенти

През изминалите години до 2020 г. ние сме одитирали следните по-големи компании:

 • “Интеркепитал Холдинг” АД, гр. Варна и икономическата група на дружествата от холдинга, в която са включени 16 различни компании с дейности в областта на информационните технологии, финансови и платежни услуги, производство и инвестиции в недвижими имоти.
 • „ЦБА” АД, гр. Варна – търговия на дребно – супермаркети СВА
 • „ЦБА Белослав“ - търговия на дребно – супермаркети СВА
 • „Автомотор Варна” АД – търговия и сервиз на автомобили марка Ситроен
 • „Трънчев „ ООД – Шумен - търговия на дребно – супермаркети Бул Маг
 • „Агива” ООД - търговия на едро с козметични средства
 • „Биоланд България“ ЕООД – земеделие и производство на етерични масла
 • „Рейнбоу България“ ЕООД – търговия с почистващи системи
 • „Юнайтед Брокер“ ООД – застрахователен брокер
 • „Економу Интернашънъл Шипинг Ейджънсиз“ ЕООД – линейно и корабно агентиране
 • „Кей Ти Кей“ ЕООД – транспортни услуги
 • „Нарвал Трейдинг“ ЕООД – строителство на жилищни сгради

Eкип

Нашият екип е основната ни сила и се състои от квалифицирани и високо мотивирани специалисти с магистърска степен по счетоводство и с необходимите професионални познания в областта на действащото счетоводно, търговско, осигурително и данъчно законодателство. Те притежават добър опит в областта на счетоводството и одита, участвали са многократно в извършването на одиторски проверки и прегледи на финансови отчети.

Мартина Колева – дипломиран експерт-счетоводител, управител и съдружник в “Одит Център Варна” ООД. Тя работи в екипа от 2009 година. Завършва специалност „Счетоводство и контрол”, степен Магистър в Икономически Университет - Варна през 2008 година. Има над 15 години счетоводен и одиторски стаж. Тя е член на Института на дипломираните експерт – счетоводители в България от 2019 година; Одитирала е редица компании в отраслите строителство, търговия, производство, услуги и дружества с нестопанска цел.

Анелия Люцканова - дипломиран експерт-счетоводител, управител и съдружник в “Одит Център Варна” ООД от 2008 година. Тя е член на Института на дипломираните експерт – счетоводители в България от 1999 година. Завършва Икономически Университет - Варна, специалност “Счетоводство и контрол” през 1982 година. Има над 10 години стаж като главен счетоводител и 20 години стаж като регистриран одитор. Одитирала е редица компании в отраслите строителство, търговия, производство, услуги и други.

Кариери

Ние вярваме, че ключовият фактор към успеха е мотивираният, амбициозен и добре подготвен екип. Ето защо, ние постоянно работим за подпомагане на нашите клиенти в подбора и набирането на добри специалисти по счетоводство, финанси и вътрешен контрол.

За нас ще бъде удоволствие да преценим възможностите, да поискаме среща и да обсъдим вашата кандидатура.

За да кандидатствате при нас, моля изпратете мотивационно писмо и професионална автобиография на e-mail: office@auditvarna.com.

Партньори

Наши партньори, с които ни свързват дългогодишни успешни професионални отношения са:

 • Такс ком ООД - правна консултантска компания
 • Одиторска Компания Добреви ООД – одиторско дружество
 • Свраков и Милев ООД – одиторско дружество
 • Виян ЕООД – специализирано счетоводно предприятие

Заедно с нашите партньори ние работим в екипи и предоставяме комплексна консултантска помощ на клиентите ни, което осигурява пълнота на услугите.

Адрес

Варна 9002, България

ул. "Сава Радулов" 7, ет.2, ателие 4

моб.тел:0888 606 028

e-mail: office@auditvarna.com